Ukuba ndibalekela usizi (Xhosa)

Ukuba ndibalekela usizi,
nyukela entabeni ukuya esibhakabhakeni kunye nawe,
ngaba uya kumanga isibindi kwaye
ngaba uza kundinika isibindi sokuhamba
ngaphesheya komlambo esiwaziyo uya kudlala ingoma
yethu yokutshatisa uthando.

If I run away from grief,
go up the mountain to the sky with you,
will you be brave again
will you give me the courage to go
across the river we know will play
our song of flirting
[** translation varies depending on spacing. Sometimes it seems to be “our tendency to love love.*]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.