Спектакль – старажытная рэч

    Верш Дугласа Гілберта

Сябры, паэты, шэльма, пазычце мне мазгі,
Я прыбыў, каб пахаваць Пуцін ў магіле Шэкспіра
бо імператар не цэзар Беларусі.

Кажуць, Брут не быў бы пачэсным чалавекам.
Усё наадварот. Але паглядзіце
лялечны спектакль.

Будзь мне вушамі, каб слухаць мудрасць і стратэгію
Прыходзьце паслухаць; шэпт ад мяне, гром ад цябе.
Будзем валадарыць над дажджом, які мы сутыкаемся разам
шпацыр па румянай мутнай зары
спевы з здзекліва птушка
хто пераклікаецца з нашымі смуткамі
—————-
Performance Is an Ancient Thing
A poem by Douglas Gilbert

Friends, poets, pranksters, lend me brains,
I arrived to bury Putin in Shakespeare’s grave
for the emperor is not the Caesar of Belarus.

They say Brutus would not be an honorable man.
Quite the opposite. But look
puppet show.

Be my ears to listen to wisdom and strategy
Come listen; a whisper from me, thunder from you.
Let us reign over the rain we face together
a walk through the ruddy muddy dawn
singing with a mocking bird
who echoes our sorrows

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.