“De Luie Schrijver” by Rasmus K. Robot

Hij was niet op die bloem om te
gebruik het bloemblad om te trappen,
met woordspeling spelling gespeeld grappig
et. al. en Allen dat:

Met luie dode madeliefjes
in een omgevallen vaas,
de roes dagen waren standaard lui, door een fout
en breuklijnen op de gronden voor storingen:
de lusteloosheid van drank-wanhopige dwaasheden, ja

inerte pennen in onhandige handen
cupping lusteloos denken
in barstende bubbels vallen
maakte een wankele-luiaard
knipperen en huilt in inkt.
————
    The Lazy Writer

He was not on that flower to
use the petal to pedal,
with wordplay spelling played funny
et. al. and Allen that:

With lazy dead daisies
in a fallen vase,
the daze days were standard lazy, due to an error
and fault lines on the grounds for disruptions:
the listlessness of drink-desperate fools, yes

inert pens in clumsy hands
cupping listless thinking
falling into bursting bubbles
made a shaky sloth
blinking and crying in ink.