Вецер Усходу халодны

Гэта ранні праект. Я паняцця не маю, калі гэта наогул мае сэнс.

Вецер Усходу халодны

Ёсць злыя стрэлы, а Лука – пусты лук.
Аляксандр набірае сілы з Усходу
Як пусты мяшок вецер ветру

Ён лічыць стрэлы
як злы матэматык

Арыфметыка простая:
адзін голас са стрэлкай
равно миллиону бюлетэняў

Аляксандр д’ябалшэнка
ён валодае парады і
у яго стрэлка,
стрэлы,
збіццё,
дыктатура

На целах памерлых
– гэта вяршыня айсберга, як стрэлка.
Карабель затапіць разам з капітанам
і ветравая сумка не можа плаваць.

———————–
The Wind of the East is Cold

There are evil arrows, and Luke is an empty bow.
Alexander is gaining strength from the East
Like an empty bag of wind

He counts the shots
like an evil mathematician

The arithmetic is simple:
one voice with an arrow
equal to a million ballots

Alexander the Devil
he owns tips and
he has an arrow,
shots,
beating,
dictatorship

On the bodies of the dead
– it’s the tip of the iceberg like an arrow.
The ship is sunk along with the captain
and the wind bag cannot float.